Hverdagsinnovasjon som funker.

Les mer

Innovasjon i hode og hjerte

PrototypeLabs Network er et lite oppstartsselskap som lager en plattform for å hjelpe bedrifter ta vare på sin intellektuelle kapital ved å finne, samle og forvalte de beste ideene til å bli verdifulle bidrag.

Mens det jobbes med plattformen tilbys også konsulent- og rådgivningstjenester innenfor innovasjon, digitalisering, tingenes internett, system- og programvarearkitektur samt utvikling av nye digitale løsninger.

Arkitektur

Hovedkompetansen er system- og programvarearkitektur og utvikling med erfaring fra små til mellomstore prosjekter for ulike industrier som hotell, landbruk, finans og offshore.


Azure

De siste årene har fokus vært på Microsoft Azure plattformen med C# og Node.js sammen med tilhørende plattformtjenester som Azure Service Bus, Azure SQL, Azure API Management Service m.m.


Utvikling

Hovedfokus på Microsoft-plattformen med Azure og C#, samt Google Cloud Platform med Google Firebase og Dart. Tidligere erfaring omfatter en rekke programmeringsspråk, databaser og plattformer/operativsystemer.


Prosesser

Selv om Scrum, Smidig, Kanban foretrekkes, inkluderer erfaring også Prince 2 prosjektrammeverk. Anbefaler også sterkt metodikker som Lean og Design Sprints.


Abonner for å få oppdateringer!

Adresse


Blakervegen 108, 1920 Sørumsand, Norge

Telefon


+47 957 62 742